Motivatie

-Het gaat ons meer om de boodschap dan de boodschapper. Dus liever geen interviews.
-Wij hechten veel waarde aan onafhankelijkheid.
-Wij geloven in de kracht van humor.